Regionalni center Robo Pomurje

Regionalni center Robo Pomurje je del Tehniškega izobraževalnega center šolskih in obšolskih dejavnosti Pomurje (v nadaljevanju regionalnega centra), ki je organiziran v okviru Srednje poklicne in tehniše šole Murska Sobota (v nadaljevanju SPTŠ).

V okviru regionalnega centra sodelujejo delavci SPTŠ ki opravljajo razlišne naloge, ki omogočjo delovanje regionalnega centra. Regionalni center ni samostojna pravna oseba in nima nobenih premičnih ali nepremičnih sredstev.

Ekipa Regionalnega centra Robo Pomurje

Benjamin Lipuš

Elektronska pošta: benjamin.lipus@spts.si

doc. Dr. Suzana Uran

Elektronska pošta: suzana.uran@uni-mb.si