Načrtuj
Sestavi
Programiraj
Testiraj

RoboCupJunior

RoboCupJunior je mednarodna izobraževalna iniciativa, ki je del RoboCup iniciative. Cilj je zainteresirati dijake za znanost in tehnologijo ter nuditi nov način učenja.

Glavna ideja je veliko samostojnega dela. Dijaki sami sestavijo in programirajo male robote za različne naloge. Sem spadajo robotski nogomet, robotski ples in reševanje problemov. Te robote nato predstavijo na regijskih in mednarodnih tekmovanjih. S takšnim načinom učenja imajo dijaki veliko večjo motivacijo za delo, naučijo pa se tudi samostojnega reševanja problemov in socialnih veščin.

Sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih nudi učencem in dijakom možnost, da dobijo mednarodne stike in uporabljajo tuje jezike. Slovenija je začela sodelovati na mednarodnih tekmovanjih leta 2009. Center podpira učence, dijake in učitelje v integraciji učenja robotike v njihovem šolskem programu in pri sodelovanju na mednarodnih tekmovanjih.

Robo tekmovanje v Sloveniji

Robo tekmovanja v tujini

Pravila tekmovanja RoboBum Maribor